Bucătăria – idei de amenajare
810
post-template-default,single,single-post,postid-810,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Bucătăria – idei de amenajare

[:ro]Dat fiind că acesta este locul unde pregătim masa şi, de multe ori, cel în care o şi servim, am vrea ca bucătăria să fie în primul rând un spaţiu care prin toate componentele sale să inducă ideea de proaspăt, curat şi igienic. În plus, dacă în ce priveşte celelalte încăperi ale locuinţei noastre definim confortul prin noţiuni precum linişte, relaxare, o bucătărie în care să ne simţim confortabil mizează mai de grabă pe funcţional, pe potenţialul de a ne pune la dispoziţie zone de lucru, pe facilităţile oferite de electrocasnice şi aşa mai departe.

76cb295dded5fc2459a892dee1ab04e0

367b47e43ab39eceeb159b85f4b0706a

0452a5c9683089071d6780a71a46f18a

31e47eb3514db47b1cd7555b9a02cc6f

Felul în care este amenajată bucătăria trebuie să ţină cont de câteva elemente decisive: luminozitate, spaţii de depozitare, spaţii de lucru şi funcţionalitate.

Lumina este importantă pentru că felul în care este controlată poate crea atmosfera potrivită pentru contextele diferite pe care le poate impune acest spaţiu. În general este de preferat să fie din abundenţă, fie că este vorba de lumină naturală sau artificială. E important să ne putem concentra la pregătirea mesei şi la felul cum alegem şi combinăm diferitele ingrediente. Culorile, cantităţile, prospeţimea sunt numai câteva dintre elementele care pot face diferenţa dintre un preparat apetisant şi unul mai puţin apreciat. Sunt, desigur, şi momente pentru care lumina poate fi dozată diferit. Un exemplu în acest sens ar putea fi o cină luată într-un grup restrâns. Un asemenea moment ar putea fi unul în care să vrem să inducem o oarecare intimitate, apropiere, căldură şi să reducem efectul de igienă sterilă pe care îl întreţinem în alte împrejurări. Putem face asta controlând sursele de iluminat.

42f97f50c9311a5cfcd73115ca8cc25b

bad1ea0fef27302dea2bf5cfaf02676c

c02ad7c992bbad19e4239740114ef668

c20c2bcacec5d7f40efe6267013e9776

f185023ea7bbc24737367f74c3e6ddd2

Sunt foarte importante şi obiectele de mobilier. Acestea trebuie să fie astfel alese încât să ofere suficient spaţiu de depozitare, fără însă a reduce prea mult din „spaţiul de mişcare”, respectiv din spaţiul de lucru. Mobilierul trebuie să fie suficient de versatil pentru a putea îndeplini simultan aceste condiţii. Asta, desigur fără să punem la socoteală aspectul estetic. Nici în bucătărie esteticul nu trebuie neglijat, dacă nu din alt motiv, atunci măcar pentru că este un aspect cel puţin la fel de important ca oricare altul al confortului.

8b6c8025ad1346cc68aa478f271a480f

73fafd238980f37746825f57b29b390d

2842ce94b30a5ea5599e492173cac916

c940f0ffbba42d04217f7a14b9e0a34a

c58201793dc6dedff534f9724a98c58f

Considerând dimensiunea estetică ne-am putea gândi să alegem obiecte care au o oarecare supleţe, care mizeză pe linii simple şi uşor de îmbinat. Pe această direcţie se încadrează obiectele create în spiritul unui design inovativ, care să trimită cumva spre viitor şi spre ideea de tehnologie avansată.

e1a014bee0f30e01d77ee1f63552fbf5

ffee644f56dc25f04af0187f63e56fb3

wonderful-furniture-kitchen-manufacturer

Pentru cei cu o nostalgie pentru trecut sau care pur şi simplu mizează pe un design mai abordabil, poate chiar dus până la ludic, ar putea fi tentante şi elementele retro. În ce priveşte amenajarea bucătăriei, inserarea unor sugestii retro nu e deloc greu de realizat, întrucât au devenit destul de accesibile electrocasnicele de acest tip.

85f01faf48635de910800d464f49f15e

1149555a0bd0798ce011f1379450473f

727da53827d386ee3e1965cbf4a0120f

Alegerea materialelor cu care să se lucreze în amenajarea bucătăriei constituie o provocare prin care sunt implicate deopotrivă esteticul şi funcţionalul. Este important ca acestea să se armonizeze bine cu planul de design interior propus, dar să fie, totodată, suficient de potrivite pentru a răspunde modului în care vor fi utilizate. În bucătărie, câteva dintre exigenţele cărora ar trebui să le facă faţă ar putea fi descrise astfel: să reziste la presiune şi temperaturi ridicate, să reziste la schimbări bruşte de temperatură, să nu se păteze, să fie impermeabile, să nu reţină mirosuri şi, desigur, să fie uşor de curăţat.

9af91a840c7e263b18b941d242735197

e080236fe418e47b5cfdcfa41e75462e

În concluzie, soluţiile propuse pentru amenajarea bucătăriei ar trebui să ţină cont simultan de toate cele amintite mai sus şi să ofere: armonie estetică, funcţionalitate şi rezistenţă la uzură.

2d5eb6dc4d6a54f0d753388f2e01679b

7e6d62a50f2cce579c8aa7eab0bc60a7

74cf5a261ea18ef08dd0fc6fc299fd64

Sursa foto: www.pinterest.com[:en]Considering that this is the space where we cook our food, and, most of the times, where we eat it as well, we would want that the kicthen to be, first of all, a space where all its components bring out the idea of fresh, clean, and hygenic. Plus, if in other spaces of our house we define comfort through qualities like quietness and relaxation, the kitchen we feel most comfortable in puts an accent on functionality, on its potential of providing us with different work areas, on the facilities offered by the appliances, and so on.

76cb295dded5fc2459a892dee1ab04e0

367b47e43ab39eceeb159b85f4b0706a

0452a5c9683089071d6780a71a46f18a

31e47eb3514db47b1cd7555b9a02cc6f

The way the kitchen is designed has to keep in consideration some decisive elements: light, storage, work space, and functionality.

The light is important because the way it is controlled can create the optimum atmosphere considering different contexts that this space can take. In general, it is preffered to have abundant light, either if we speek here about natural or artificial light. It is important to be able to focus on the food we make, and the way we choose and combine the ingredients. Colors, quantities, freshness are only few of the elements that make a difference between a delicious food and a not so appreciated one. There are, of course, moments when the light can be dozed differently. One example could be a dinner of a small group of people. This kind of moment could need the feeling of intimacy, of togetherness, and warmth, and we succeed by reducing that hygenic effect we first wanted and giving it a whole new meaning. And we can do all that just by controling the light.

42f97f50c9311a5cfcd73115ca8cc25b

bad1ea0fef27302dea2bf5cfaf02676c

c02ad7c992bbad19e4239740114ef668

c20c2bcacec5d7f40efe6267013e9776

f185023ea7bbc24737367f74c3e6ddd2

Furniture is very important as well. It needs to be chosen so that we give ourselves enough storage space without reducing the working space. The furniture needs to be versatile enough to fulfill both demands. This, of course, without considering the aesthetics. Even in the kitchen, the aesthetics cannot be overlooked, if only for the main reason that it is as important as comfort.

8b6c8025ad1346cc68aa478f271a480f

73fafd238980f37746825f57b29b390d

2842ce94b30a5ea5599e492173cac916

c940f0ffbba42d04217f7a14b9e0a34a

c58201793dc6dedff534f9724a98c58f

Considering the aesthetic dimension, we could think of choosing objects of a certain suppleness, that puts an accents on simple lines and easy to combine. In this direction we fit modern objects created in an innovative way, which can send to the idea of future and advanced technology.

e1a014bee0f30e01d77ee1f63552fbf5

ffee644f56dc25f04af0187f63e56fb3

wonderful-furniture-kitchen-manufacturer

For those of us with a nostalgia for the past, or maybe who just put an accent on a more approachable design, as far as going towards ludic, can be tempted to use retro elements. Nowadays, that type of design is easily acchieved as now you can find a lot of design elements and appliances that fit this type of decor.

85f01faf48635de910800d464f49f15e

1149555a0bd0798ce011f1379450473f

727da53827d386ee3e1965cbf4a0120f

Choosing the materials to work in the kitchen represents one good challenge because you have to think both aesthetically and functionally. It is important that these two harmonize with the design plan created, but in the same to be willing to answer correctly to the way that they are going to be used. In the kitchen, some of the demands that need to be acchieved sound like this: high pressure resistance, high temperature, sudden changes of temperature, stainproof, waterproof, odorproof, and easy to clean.

9af91a840c7e263b18b941d242735197

e080236fe418e47b5cfdcfa41e75462e

In conclusion, the solutions for designing a kitchen should fulfill in the same time all the aspects we talked about and to offer aesthetic harmony, functionality, and wear resistance.

2d5eb6dc4d6a54f0d753388f2e01679b

7e6d62a50f2cce579c8aa7eab0bc60a7

74cf5a261ea18ef08dd0fc6fc299fd64

Photo source: www.pinterest.com[:]