Holul – Design Interior
958
post-template-default,single,single-post,postid-958,single-format-standard,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.8,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Holul – Design Interior

Holul – Design Interior

[:ro]Holul este deopotrivă un spaţiu de legătură cât şi unul de tranziţie. Rolul său de intermediar între celelalte încăperi şi natura sa de spaţiu de tranziţie sunt cele două aspecte care, de multe ori, îl fac să fie neglijat. Nu obişnuim să zăbovim prea mult în acest spaţiu şi, poate tocmai de aceea, atenţia pe care i-o acordăm este şi ea redusă semnificativ. Privind lucrurile în anasamblu, nu e greu să vedem că o asemenea neglijenţă sau, mai bine spus, un asemenea interes scăzut ar putea avea repercusiuni asupra întregii locuinţe. În fond, pentru a obţine armonia căutată, ar trebui să acordăm atenţie fiecărei componente a întregului, unde mai pui că, nu-i aşa, the devil is in the details.

holul design interior - piatra

holul design interior - plante

holul design interior - fotoliu

holul design interior - casa de vacanta

holul design interior - bicicleta suspendata

holul design interior - rasina epoxidica

holul design interior - modern

Şi apoi nu este acesta singurul motiv pentru care ar trebui să acordăm mai multă atenţie holului. Deşi este o zonă de trecere are un potenţial care poate fi exploatat în interesul ansamblului mai mult decât am putea spera. Dacă în celelalte încăperi mizăm, adesea, pe spaţiu, holul este, probabil, una dintre puţinele încăperi în care puteam face compromisuri la acest nivel. Putem reduce din suprafaţa sa atât cât este nevoie pentru a obţine cât mai multe spaţii de depozitare, obţinând astfel avantajul de a nu mai fi obligatoriu să le facem loc acestora în celelalte încăperi. O soluţie ar fi să plasăm dulapuri pe toţi pereţii holului. Alegerea lor depinde, desigur de gusturi. Pot fi clasice, păstrând în structura lor spaţii pentru expunerea unor elemente decorative sau pot fi minimaliste, într-o nuanţă uniformă şi cu detalii decorative reduse la minim astfel încât să se deghizeze într-un perete al locuinţei.

amenajare hol - depozitare sub scara

amenajare hol - dulap intrare

amenajare hol - sertare sub scara

amenajare hol - depozitare

amenajare hol - cuier intrare

amenajare hol - pantofar intrare

amenajare hol - dulap cu sertare

amenajare hol - comoda tablouri

Pentru cei care, deşi şi-ar dori, nu-şi permit să dedice o întreagă încăpere bibliotecii, biroului, sau unei zone retrase de relaxare, holul ar putea fi locul ideal pentru amenajarea acestora. Rafturile dispuse pe pereţii holului pot crea deopotrivă un aspect plăcut şi un spaţiu amenajat util, mai ales dacă există și o scară interioară.

holul design interior - biblioteca

holul design interior - birou sub scari

holul design interior - paturi suprapuse

holul design interior - birou integrat sub scara

holul design interior - spatiu eficient

holul design interior - spatiu dimensiuni reduse

holul design interior - birou

La fel de bine, holul s-ar putea transforma într-o galerie în care să fie expuse cele mai preţuite amintiri ale familiei. Pereţii holului, pot fucţiona ca spaţiu de expoziţie pentru fotografii, creând astfel nu numai un decor plăcut, ci şi o ambianţă potrivită pentru întâmpinarea eventualilor oaspeţi.

hol amenajare interioare - rame foto

hol amenajare interioare - tablouri

hol amenajare interioare - fotografii

Iată numai câteva dintre opţiunile pe care le poate oferi holul pe care, de regulă, îl traversăm fără a lua în calcul cât de mult ar putea contribui la confortul locuinţei noastre.

hol amenajare interioare - canapea intrare

Sursă foto: www.pinterest.com[:en]The hallway is both a space which connects the rest of the rooms and also a transition space. Its role as intermediary between other rooms and it’s transitional nature are the two issues that often make him neglected. Because we don’t spend too much time in this space we don’t give too much attention to this space. It is not hard to see that such negligence or, better said, a low interest of the hallway could have repercussions on the entire house. In fact, to achieve the looking for harmony we should pay attention to each part of the whole: the devil is in the details.

holul design interior - piatra

holul design interior - plante

holul design interior - fotoliu

holul design interior - casa de vacanta

holul design interior - bicicleta suspendata

holul design interior - rasina epoxidica

holul design interior - modern

This is not the only reason why we should pay more attention to the hallway. Although it is a transition zone, it has a potential that can be exploited in the interest of the whole house more than you could imagine. If for the other rooms free space is realy important, the hallway is probably one of the few rooms that could compromise at this level. We can reduce it’s surface as to get as much storage space as possible, obtaining the advantage of no longer be required to make their place in the other rooms. One solution would be to place the cabinets on the walls of the hall. Their style choices depends of each tastes. Can be classic, keeping in their structure exposure spaces for decorative elements, can be minimalist with an uniform shade with minimized decorative details.

amenajare hol - depozitare sub scara

amenajare hol - dulap intrare

amenajare hol - sertare sub scara

amenajare hol - depozitare

amenajare hol - cuier intrare

amenajare hol - pantofar intrare

amenajare hol - dulap cu sertare

amenajare hol - comoda tablouri

For those who can’t afford to dedicate an entire room for a library, an office, or a quiet relaxing area, the hallway could be the ideal place for setting them. The shelves arranged on both sides of the hall can create a pleasant and useful landscaped space, especially if there is a staircase.

holul design interior - biblioteca

holul design interior - birou sub scari

holul design interior - paturi suprapuse

holul design interior - birou integrat sub scara

holul design interior - spatiu eficient

holul design interior - spatiu dimensiuni reduse

holul design interior - birou

The hallway might turn into a gallery in which to display the most cherished family memories. The walls can be an exhibition space for photos, creating not only a pleasant decor, but also a great environment for guests.

hol amenajare interioare - rame foto

hol amenajare interioare - tablouri

hol amenajare interioare - fotografii

Here are just a few of the options for decorating and useing the hallway that we usually cross without thinking of how much could contribute to the comfort of our home.

hol amenajare interioare - canapea intrare

Photo source: www.pinterest.com[:]

No Comments

Post a Comment

×