Camera copilului – Idei de amenajare
885
post-template-default,single,single-post,postid-885,single-format-standard,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.8,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Camera copilului – Idei de amenajare

Camera copilului – Idei de amenajare

[:ro]Chiar dacă amenajarea camerei copilului este o treabă pentru adulţi, aceştia nu ar trebui să se ia mult prea în serios atunci când se ocupă de această sarcină. Mult mai serios ar trebui să privească dorinţele şi nevoile copilului pentru care vor amenaja respectiva cameră. Ascultând cu atenţie ce îşi doreşte, ar putea obţine câteva idei extrem de utile care să îi ghideze.

amenajare camera copilului - pat pe roti

amenajare camera copilului - pat baldachin

amenajare camera copilului - pat casuta cu horn

amenajare roz camera de fata

design interior camera copilului - cort de indian

design interior camera copilului - culori vesele

Este important ca amenajarea să fie astfel făcută încât să nu pună în niciun fel în pericol sănătatea celui care e de presupus că va petrece cel mai mult timp acolo. Mobilierul trebuie, în acest sens, să aibă, pe cât posibil, un design fără prea multe unghiuri contondente, materialele folosite trebuie să fie rezistente, dar nu neapărat grele şi rigide, texturile să fie alese astfel astfel încât să se evite riscul de a provoca alergii, iritaţii ş.a.m.d. Totuşi, dincolo de toate aceste precauţii, nu sunt de neglijat nici aspectele ce ţin de atmosfera camerei, ori la acest nivel, impactul decisiv ar trebui să-l aibă dorinţele copilului.

Camera creată pentru el poate fi gândită de adulţi ca una „de poveste”, cu condiţia ca povestea să fie una pe gustul micuţului şi aproape de sensibilitatea lui. Nu trebuie să ni se pară surprinzător că nu e impresionat de basmele clasice cu zmei şi fii de împărat şi că, în schimb, imaginarul lui e populat de supereroi, de gadget-uri şi tehnologie. Pentru a-i oferi confortul de care are nevoie şi pentru a-l bucura realmente este important să înţelegem şi să reuşim să ne adaptăm cât mai bine sensibilităţii sale, elementelor cu care rezonează. Numai aşa camera pe care i-o creăm va putea avea asupra lui efectul dorit. Si ce efect urmărim, în fond?

Vom vrea, probabil, să fie dinamic, să nu devină imposibil de dezlipit din faţa calculatorului, or pentru asta, ar trebui să-i amenajăm un spaţiu care să-i ofere cât mai multe orportunităţi pentru a desfăşura activităţile care-i plac: un leagăn interior, pereţi pe care să poată desena sau chiar pe care să se poată căţăra asemeni Omului Păianjen.

camera copilului - loc de joaca

camera copilului - leagan interior

camera copilului - tabla de colorat

camera copilului - tabla de colorat

Majoritatea copiilor adoră locurile unde să se poată ascunde, de tip fortăreaţă, dar nu numai, de ce nu ar fi zona în care doarme un astfel de spaţiu, un cort, o mașină sau o căsuţă în copac?

idei de amenajare camera copilului - pat masina

idei de amenajare camera copilului - pat cort

idei de amenajare camera copilului - pat casuta

idei de amenajare camera copilului - stil marin

idei de amenajare camera copilului - pat casuta

idei de amenajare camera copilului - cort cusut manual

idei de amenajare camera copilului - casuta in copac

Biroul unde am vrea să-şi facă temele ar putea fi acel sector din cameră asociat în general cu proiecte care să-i stimuleze curiozitatea şi creativitatea, o staţie de lucru la care să se aşeze mereu cu entuziasm. Ar putea avea, în apropierea lui, o mini-expoziţie cu proiectele pe care le-a realizat şi care-i sunt dragi: imagini de când a urcat prima dată pe munte, desene reuşite, premii de la concursurile la care participat, colecţiile la care ţine etc.

amenajare camera copilului - biroul

Este important să se deprindă cu disciplina şi să fie obişnuit să păstreze, cât de cât ordinea, dar e puţin probabil să procedeze astfel dacă i se impune şi nu se găsesc soluţii stimulante. În rândul acestor soluţii ar putea fi încadrate spaţiile de depozitare ingenios concepute. Poate nu este dornic să-şi strângă jucăriile de pluş din cameră, dar ştiind că locul unde se adună animale din mai toate speciile se numeşte grdină zoologică, o va face.

amenajare camera copilului - depozitare jucarii

Amenajarea camerei copilului poate fi o provocare serioasă, dar abordată cu flexibilitate şi cu deschidere spre înţelegerea nevoilor şi dorinţelor lui, s-ar putea dovedi mult mai puţin dificilă decât părea iniţial.

amenajare camera copilului - casuta de pasari

Sursa foto: www.pinterest.com[:en]Even if decorating kid’s room is an adults job, they should not be taken too seriously when dealing with this task. They should take more seriously look of kid’s desires and needs. Listening carefully to what they wants would help them get some very useful ideas.

amenajare camera copilului - pat pe roti

amenajare camera copilului - pat baldachin

amenajare camera copilului - pat casuta cu horn

amenajare roz camera de fata

design interior camera copilului - cort de indian

design interior camera copilului - culori vesele

It is very important to decorate without threating the kid’s health in any kind. The furniture design mustn’t have too many sharp angles, the materials must be strong, but not necessarily heavy or rigid textures, so as to avoid the risk of causing allergies, irritation, etc. However, beyond all these precautions should not be neglected the room atmosphere. At this level, the decisive impact should be the child desires.

The room can be decorated as a „story”, but make sure that the story is one close to the kid’s taste and sensitivity. You should not be surprised that they are not impressed by the classic dragons and kings tales, instead, his imagination is populated by superheroes, gadgets and technology. To provide his comfort and to make him really enjoy his room is important to understand his/hers sensitivity, elements that resonate with him/her. Only in this way we will create the desired effect of the room. Basically, what do we follow?

We would probably want him to be dynamic, not to spend too much time in front of the computer, that’s why we should arrange a space to provide as much opportunities as possible to carry out activities like: an interior swing, walls that can draw on or even a wall where he could climb like Spiderman.

camera copilului - loc de joaca

camera copilului - leagan interior

camera copilului - tabla de colorat

camera copilului - tabla de colorat

Most children love the places where they can hide, fortress-type. So why not a tent, a bed-car or a tree house?

idei de amenajare camera copilului - pat masina

idei de amenajare camera copilului - pat cort

idei de amenajare camera copilului - pat casuta

idei de amenajare camera copilului - stil marin

idei de amenajare camera copilului - pat casuta

idei de amenajare camera copilului - cort cusut manual

idei de amenajare camera copilului - casuta in copac

The desk where they do homeworks could be that place in the room associated with their projects to stimulate curiosity and creativity, a workstation where to sit always with enthusiasm. It might have close to it a mini-exhibition of projects: pictures when first climbed the mountain, drawings, competitions awards, collections, etc.

amenajare camera copilului - biroul

It is important to discipline himself and teach him to keep order, but it’s unlikely to do so if it is required and not found stimulating solutions. Among these solutions could be assigned cleverly designed storage spaces. He may not be willing to pack plush toys, but knowing that the place where all kind of animals gather together is called zoological garden, he might.

amenajare camera copilului - depozitare jucarii

Decorating child’s room can be a serious challenge, but approached with flexibility and openness to understand his needs and desires, might be much less difficult than initially seem.

amenajare camera copilului - casuta de pasari

Photo source: www.pinterest.com[:]

No Comments

Post a Comment

×