Livingul – idei de amenajare
21777
post-template-default,single,single-post,postid-21777,single-format-standard,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.8,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Livingul – idei de amenajare

Livingul – idei de amenajare

Pentru a putea alege cele mai potrivite soluţii pentru amenajarea livingului trebuie mai întâi analizate funcţiunile pe care le va avea acest spaţiu. Este drept că ele sunt relativ intuitive şi, de cele mai multe ori, aceleaşi: spaţiu unde să-ţi întâmpini oaspeţii, unde să petreci timp cu familia, care să îţi ofere contextul potrivit pentru a te relaxa, unde să poţi citi sau asculta muzică.

d7feeb08d6b01dbe030f996751b7ded2

3ffc97a3d0625663d3ec479f7c9e1db9

cf0f645e564b574bcdc6c9a1b60f31b5

Astfel, felul în care alegem să-l folosim, ceea ce stabilim drept destinaţie predominată va inflenţa în mod semnificativ şi amenajarea. Una este să creezi o încăpere în care să ştii că vei putea acomoda opt persoane pentru „seara de film” la care ai vrea să îţi inviţi prietenii o dată pe săptămână şi cu totul altceva să segmentezi spaţiul astfel încât aceeaşi cameră să îţi ofere deopotrivă o zonă primitoare în care să se poată discuta la o cană de cafea sau un pahar de vin în doi, un colţişor care să se preteze lecturii şi care să fie suficient de confortabil pentru a-ţi oferi timp cu tine.

603d4558bdc51ee1524367c1796d65c6

3701ce0d617b02f73b5e685ac535a081

E drept ce se spune, totuşi, că imaginaţia nu are limite şi probabil nici creativitatea, în general, nu neapărat cea personală, căci bine ar fi să fim cu toţii infinit de creativi. Oricum important este că există soluţii şi pentru cei care nu debordează de creativitate, doar pentru asta sunt specialiştii.

Designul interior poate fi deopotrivă privit ca fiind artă şi ştiinţă, întrucât artisticul se manifestă prin dimensiunea sa estetică, în vreme ce ştiinţificul transpare din capacitatea de a armoniza, de a calibra soluţiile estetice cu necesităţile funcţionale şi cu structura finită şi limitată a spaţiului predefinit ce urmează a fi amenajat. Cu alte cuvinte, s-ar putea să nu fie totuşi imposibil să obţinem tot ce ne dorim de la camera de zi, oricât am fi de exigenţi. Însă, pentru a ajunge la rezultatul dorit, trebuie să fim conştienţi că va trebui să punem în mişcare un excelent simţ estetic, o bună capacitate de a percepe potenţialul spaţiului, creativitate, abilitatea de a armoniza volume, nuanţe cromatice, de a controla luminozitatea şi aşa mai departe.

3d5bac804a65d4e254f54d2f94490a8e

7b121c36ec2b57be26ebda0a9e11f7aa

11026777_737398409690845_1770855675_n

6337ce7aec76f0dd7158995ccb13ed23

b7b39e3eb49de0f264de4baaaa325abe

ea6c4b88ffba28c92e753387d7c0641f

Interiores-con-encanto_Salón_13

Poziționarea televizorului este unul din cele mai importante aspecte de care trebuie să ținem cont atunci când amenajam camera de zi. Trebuie să ținem cont de fluxul de circulație care se creează astfel încat să nu fie afectată traiectoria canapea-televizor. Pe de alta parte, trebuie să ne asigurăm că lumina atât naturală cât și artificială nu va incomoda vizionarea programelor preferate. De aceea vă sugeram să vă asigurați ferestrele cu draperii, rolete, etc. cu un grad de opacitate ridicat, și un acces cât mai rapid la întrerupatorul sistemului de iluminat general.

Luați în calcul atât variantele de întrerupator cap-scară care permite comanda unui circuit de iluminat din două puncte diferite (unul din ele fiind accesat din canapea) cât și de întrerupator dimabil ce reglază intensitatea luminoasă.

1123ce93e2dc9da56b2f9c2607e29140

d533058550824c932385f9adc8d4a566

61846c4efa8dc98b2704e3b0048c1b4f (1)

Folosiți lumina atât din punct de vedere funcțional cât și estetic: spoturi încastrate care accentuează o zona de expunere (colecții, tablouri, etc.) sau finisajul unui perete, lampadarul sau veioza necesare zonei de citit, etc. Lumina dispusă pe cât mai multe niveluri și de intensități diferite are avantajul de a creea stări diferite în funcție de activitățile pe care le desfașurați acolo.

180a70ee362019856f7cebb013b0c8e1

2233660ce7694dd612a704306a47b34c

f475db5f646f74b6c9488f0cccda9691

Fiind vorba de cea mai utilizată cameră dintr-o locuință, alegeți materiale și finisaje rezistente și ușor de întreținut.

Prin natura sa, livingul este o încăpere în care ne putem juca foarte mult în ce priveşte amenajarea, îmbinând tipare, stiluri şi culori. Ne permite asta (şi chiar e încurajată de) multitudinea de activităţi pe care vrem să le cuprindem în această cameră şi vom putea să marcăm zonele diferite folosind obiectele de mobilier adecvate, elemente de impact cum este, spre exemplu, un accent wall, surse de lumină sau, de ce nu, toate acestea la un loc.

001e8d7b189dec49b6b38e4c2e71b1f3

2ae81196b84353b0e3e270462ff3c9a5

93c177a114f6cefc9b24f0d791e2c2c2

519b27fc5c1ea2586ad61dd2fe012011

1767df5aa944f71b4731cc638c940ac4

ba478314f88d8c363178d60f4546ffc5

Livingul sau camera de zi este un spaţiu cu un potenţial imens, iar soluţii există, tot ce trebuie este să fie identificate cele mai potrivite şi să fie puse în practică într-un mod profesionist.

Sursa foto: www.pinterest.comTo be able to choose the best solutions in decorating your living room, first you have to analyze the functions that this space will have. It is true that they are relatively intuitive, and, most of the time, the same: the space where you receive your guests, where you spend time with your family, a place that offers you the right context of relaxing, where you can read or listen to music.

d7feeb08d6b01dbe030f996751b7ded2

cf0f645e564b574bcdc6c9a1b60f31b5

3ffc97a3d0625663d3ec479f7c9e1db9

Therefore, the way we decide to use it, which will be the main destination will semnificatively decide its decoration. It’s one thing to create a space where you know you want to accomodate eight people for a „movie night”, you might want to invite your friends once per week, and another different thing to devide in the same time in a welcoming area where one can discuss over a cup of coffee and tea, a corner which fits your desire of reading and which can be comfortable enough to offer you some „me time”.

603d4558bdc51ee1524367c1796d65c6

3701ce0d617b02f73b5e685ac535a081

It is true what they say that imagination has no limits and probably creativity either, not necessarily personal creativity, because it would be amazing for all of us to be infinitely creative. Whether the options, it is important to know that solutions exist even for those who don’t overflow of creativity, that is why specialists exist. Interior design can be seen as art and science, as the artistic manifests through its dimensional aesthetics, while the scientific comes out of its capacity of harmonizing, calibrating its aethstic solutions with the functional needs and predefined and limited space that needs decorated. In another words, it might not be impossible to obtain what we want to from our living room, no matter how outrages our demands are.

But for that to happen, we must be aware that we might put in motion an excellent aesthetic sense, a great capacity to see the potential of the space, creativity, the ability of harmonizing the volumes, cromatic shades, to control the light, and so on.

3d5bac804a65d4e254f54d2f94490a8e

7b121c36ec2b57be26ebda0a9e11f7aa

11026777_737398409690845_1770855675_n

6337ce7aec76f0dd7158995ccb13ed23

b7b39e3eb49de0f264de4baaaa325abe

ea6c4b88ffba28c92e753387d7c0641f

Interiores-con-encanto_Salón_13

The position of the TV is one of the most important aspects that we have to consider when we decorate our living room. We must keep in account the traffic flow that is created so that it won’t affect the line couch-TV. We must take in consideration that both natural and artificial light won’t bother us while watching our favorite shows. That is why we suggest you use drapery, rollers, etc with a high grade of opacity for your windows. Consider both multifunctional switch which allows you to turn on and off the light from different parts of the room (one to be positioned next to the couch) and dimmers that adjust light to sooth your mood.

1123ce93e2dc9da56b2f9c2607e29140

d533058550824c932385f9adc8d4a566

61846c4efa8dc98b2704e3b0048c1b4f (1)

Use the light both functional and aesthetic: spot lights that accentuate a display area (collections, paintings) or the finished touch of an wall, standing ligh or nighlight used for the reading area, etc. The light disposed on different levels and intesities has the advantage of creating different moods, depending on the activity meant for that space.

180a70ee362019856f7cebb013b0c8e1

2233660ce7694dd612a704306a47b34c

f475db5f646f74b6c9488f0cccda9691

We are talking here about the most used room in the house, so make sure you use materials and final finishes that are resistant and easy to clean. Through its nature, the living room is a space where we can play the most with our creativity, mixing patters, styles, and colors. That is allowed (and encouraged) by the many activities that we want to integrate in this room and we can do that by marking different areas through furniture, elements of impact, like and accent wall, lighting, and why not, all of them at once.

001e8d7b189dec49b6b38e4c2e71b1f3

2ae81196b84353b0e3e270462ff3c9a5

93c177a114f6cefc9b24f0d791e2c2c2

519b27fc5c1ea2586ad61dd2fe012011

1767df5aa944f71b4731cc638c940ac4

ba478314f88d8c363178d60f4546ffc5

The living room is a space with immense potential, and solutions exists, all we have to do is to identify the right ones and make sure they are obtained in the most professional way.

Photo source: www.pinterest.com

No Comments

Post a Comment

×