Hobby-uri și pasiuni în designul de interior
583
post-template-default,single,single-post,postid-583,single-format-standard,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.8,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Hobby-uri și pasiuni în designul de interior

Hobby-uri și pasiuni în designul de interior

[:ro]Indiferent de efectul generic pe care îl pot avea elementele alese în conceperea unui proiect de design interior, rămâne totuşi nevoia de a ne pune amprenta asupra interioarelor pe care le locuim prin ceva mai mult decât selecţia paletei cromatice şi a texturilor. Pot fi şi sunt şi acestea elemente cruciale, nimic de zis, dar şi cel mai armonios şi echilibrat decor va fi suficient de confortabil pentru a fi locuit abia după ce i se dă un nota personala. Locuind un anumit spaţiu, „personalizarea” vine de la sine, intrăm în relaţie cu elemnetele respectivului spaţiu şi le încărcăm cu semnificaţii care decurg direct din interacţiunea pe care o avem cu ele. Există, însă, şi opţiunea să accelerăm acest proces, ţintind o personalizare construită. De altfel, rareori se întâmplă ca absolut toate elementele dintr-un proiect nou de design interior să fie cu totul noi pentru cei pentru care este conceput proiectul. Amenajarea şi reamenajarea înseamnă şi folosirea creativă a elementelor deja existente, cel puţin a unora dintre ele.

Aşadar, dacă putem crea un ansamblu nou, atractiv sub imperativul păstrării unora dintre elementele vechiului decor, putem fără îndoială şi să integrăm în unul deja existent elemente pe care ajungem să le considerăm esenţiale pentru confortul nostru, chiar dacă acestea nu ar fi nici pe departe primele alegeri ale unui specialist în amenajări interioare.

Comfortable-Rattan-Swivel-Chair-Design-Home-Office-Furniture-Luxury-Home-Office-Design-Unique-home-office-writing-desk-Eclectic-Style-1280x1152

fascinating-living-room-with-sofa-and-wall-art-and-bike-and-great-floor-lamp-and-nice-coffee-table-also-flower-decor-915x664

Chic-Kitchen-Bedroom-Design-With-Classic-Wooden-Cars-Also-Hanging-Jet-And-Aeroplane-Wall-Printed-Also-Paintings-And-Wooden-White-Drawer-With-Monkey-Doll

wallwrite7

Dacă vorbim de hobby-uri ca fiind materializarea a ceea ce ne este absolut necesar pentru a ne simţi confortabil, soluţia ideală ar fi să rezervăm un spaţiu exclusiv destinat punerii lor în practică. Asta ar putea însemna pentru unii o sală de forţă, în care să îşi păstreze aparatele necesare pentru şedinţele de antrenament. Pentru alţii un atelier de pictură în care să aibă suficientă lumină. Sau, poate, pentru cei care visează la o cameră izolată fonic în care să-şi poată exersa pasiunea de a bate la tobe sau cei care au nevoie de o încăpere capitonată cu dulapuri în care să îşi ţină toate cele necesare pentru a pune în practică proiectele lor hand made. Exemplele pot continua.

7f3e431c98b5b5904c418a4b80f61fd6

Minolta DSC

fd808c2ccb16d30257ba84ff244f9b94

Li se întâmplă şi adulţilor să se ataşeze de obiecte vechi care de altfel nu sunt valoroase dacă sunt scoase din contextul istoriei personale. Poate e vorba despre o colecţie de de obiecte adunate din călătorii, de machete mici de aparate foto adunate din copilărie sau de biletele de intrare la muzeele vizitate în diverse călătorii de-a lungul timpului. Oricare ar fi situaţia şi oricât de mare ar fi colecţia important de reţinut rămâne faptul că nu trebuie, în niciun caz, să renunţăm la vechile obiceiuri pentru un eventual nou decor. Nu numai că cele două dorinţe pot coexista, dar pot chiar să fie îmbinate armonios, făcând astfel ca măcar o mică parte din pasiunea care ne-a îndrumat să alcătuim o asemenea colecţie să fie transpusă în decorul interior al spaţiului pe care îl locuim.

96a0ded3a2b68e2e28a2785f960d0547

c6197920e8422ed80e8dbe4deb03808f

74a2c734a56266d4c3a407349d6791d4

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

10967800_728566163907403_973705693_n

În concluzie, oricare ar fi elementele şi activităţile care ne fac să ne simţim mai bine, recomandat este să exploatăm potenţialul lor de a ne crea un tonus pozitiv, în cât mai multe circumstanţe, iar designul interior nu ar trebuie să constituie nici el o excepţie.

handsome-real-boy-room-with-classic-bed-style-also-elegant-blue-curtains-with-stunningmetal-basket-toys-8-old-style-study-desk-and-chair-also-stunning-desk-lamp-natural-style-wooden-drawers-cabine

ace_hotel-timothy-goodman_collabcubed

e692187b0beb0c530b047fb372be8d76

10962153_728566360574050_1384487427_n

Sursa foto: www.pinterest.com[:en]Regardless of the generic effect that chosen elements can impact in the making of an interior design project, still remains the need to personally put a mark on them through more than the selected color pallete and textures. These can and they are critical elements, nothing to say about that, but even the most harmonious and balanced decor will be comfortable enough to be lived in after it is given a personal touch. By living in a space, personalization comes naturally, we connect with the elements of that particular space and we fill them with meaning that comes out straight from our interaction with them. There is another option, tough, to accelerate this process by aiming towards a built up personalization. Besides, rarely happens that every single element in a decor to be brand new for those who’s project belongs to. Decorationg and re-decorating means creative usage of the existent elements, at least few of them.

Therefore, if we can create a new esemble, attractive under the imperative of preserving some of the old decor items, we can, with no doubt, integrate in the space already existing elements that we consider crucial for our comfort, even if these would not be, by far, the first choices of an interior designer.

Comfortable-Rattan-Swivel-Chair-Design-Home-Office-Furniture-Luxury-Home-Office-Design-Unique-home-office-writing-desk-Eclectic-Style-1280x1152

fascinating-living-room-with-sofa-and-wall-art-and-bike-and-great-floor-lamp-and-nice-coffee-table-also-flower-decor-915x664

Chic-Kitchen-Bedroom-Design-With-Classic-Wooden-Cars-Also-Hanging-Jet-And-Aeroplane-Wall-Printed-Also-Paintings-And-Wooden-White-Drawer-With-Monkey-Doll

wallwrite7

Speaking of hobbies as materialization of what is absolutely necessary for us to feel comfortable, the ideal solution would be to reserve a space exclusively for their implementation. That might mean for some a gym, the equipment needed to keep their training sessions. For others a painting workshop that has enough light. Or, perhaps, for those who dream of an anechoic chamber where they can practice the passion to beat the drums or those who need a padded room with lockers in which to keep everything necessary to implement their designs hand made. Examples may continue.

7f3e431c98b5b5904c418a4b80f61fd6

Minolta DSC

fd808c2ccb16d30257ba84ff244f9b94

It happens to adults also to get attached to old objects, which, taken out form their historical context, might not value too much or anything at all. Maybe we are talking here about a collection of objects collected from your travels, small mock-ups of cameras collected since young childhood, or tickets to the visited museums collected throughout the time. No matter the situation and also how big the collection might be, what it is important to remember is that, in no way, we have to give up on them when redecorating. Not only these two elements can coexist, but they can even be combined in an harmonious way so that a small part of your passion, which helped you create such a collection, can be used in the interior you live in.

c6197920e8422ed80e8dbe4deb03808f

96a0ded3a2b68e2e28a2785f960d0547

74a2c734a56266d4c3a407349d6791d4

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

10967800_728566163907403_973705693_n

În concluzie, oricare ar fi elementele şi activităţile care ne fac să ne simţim mai bine, recomandat este să exploatăm potenţialul lor de a ne crea un tonus pozitiv, în cât mai multe circumstanţe, iar designul interior nu ar trebuie să constituie nici el o excepţie.

handsome-real-boy-room-with-classic-bed-style-also-elegant-blue-curtains-with-stunningmetal-basket-toys-8-old-style-study-desk-and-chair-also-stunning-desk-lamp-natural-style-wooden-drawers-cabine

ace_hotel-timothy-goodman_collabcubed

e692187b0beb0c530b047fb372be8d76

10962153_728566360574050_1384487427_n

Photo source: www.pinterest.com
[:]

No Comments

Post a Comment

×