Design Interior inspirat de natură
495
post-template-default,single,single-post,postid-495,single-format-standard,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.8,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Design Interior inspirat de natură

Design Interior inspirat de natură

Natura însemna armonie și echilibru. Poate tocmai de aceea, câteva ore petrecute în natură ne ajută atat de mult să ne relaxam și să ne reîncărcăm bateriile. Urmând această idee, m-am gândit că ar fi interesant să creăm prin design interior o extensie a naturii la tine în casă.
Natura este un ansamblu armonios şi echilibrat şi poate tocmai acestea sunt caracteristicile care îi permit mediului natural să se autoregleze. E imposibil să nu fi observat că elementele din natură sunt interdependente şi tocmai de aceea transformările afectează întregul. Cel mai la îndemână exemplu este cel al trecerii de la un anotimp la altul. Din punct de vedere vizual peisajele se reechilibrează sezon după sezon tocmai pentru că fiecare element capătă o nouă înfăţişare care îl ajută să se integreze armonios în ansamblu.

Există metode prin care îi poţi da spatiului în care locuiești sau în care îti desfășori activiatea, o dimensiune naturală. Cea dintâi regulă este să te asiguri că optezi pentru un design interior armonios, în care elementele sunt bine integrate şi se completează într-un tot vizual. Contrastele, fie că sunt de culoare, de lumină sau de textură, trebuie să fie astfel alese şi plasate încât să permită elementelor să rămână în echilibru.

d4c9be4846d932f0d1762e30c16a0b80

Apoi, pasul firesc pentru a aduce natura în interior este să împrumuţi şi să foloseşti o parte din elementele ei. Mobilierul din lemn rămâne cel mai frecvent întâlnit exemplu în acest sens. I-ai putea pune mai bine în valoare carcaterul natural optând pentru o variantă cât mai puţin prelucrată, care să păstreze ceva din rugozitatea trunchiului de copac. Mobilierul este doar o zonă în care îl poţi aplica, la fel de bine, însă, îl poţi folosi pentru elemente structurale ale construcţiei (aşa cum sunt bârnele de lemn) sau pentru elemente decorative – caz în care îl poţi îmbina ingenios cu elemente 100% neprelucrate.

 

Piatra este şi ea o soluţie bună pentru a conferi o notă naturală unui anumit spaţiu. Duritatea ei o recomandă drept o alegere bună pentru pardoseală. E drept că nu este tocmai o sursă de confort, dar există zone în care poate fi aplicată cu succes, în apropierea intrării, în faţa şemineului sau în încăperile în care predomină umiditatea, aşa cum este cazul băii. Poate umple interesant un vas transparent din sticlă sau o zonă acoperită cu sticlă, poate completa foarte potrivit spaţiul în care decizi să aşezi plante, iar aplicată pe un perete poate focaliza atenţia într-o încăpere.

Pielea si blana naturale folosite ca elemente de decor si decorațiuni aduc și ele un aport natural în amenajarea ta. Decorează-ți interiorul cu covoare, perne, pleduri, tapiserie din piele sau blană naturale.

Plantele sunt şi ele pe cât de accesibile, pe atât de versatile şi generoase în ce priveşte rolul pe care îl pot juca în designul interior. Sunt poate cea mai uşoară metodă de a aduce natura vie în interior. Între soluţiile ceva mai noi şi, poate, mai puţin cunoscute se numără aşa-numitele grădini verticale. Grădinile verticale funcţionează pe baza unui sistem bine pus la punct care să le permită să primească suficientă apă, fără însă a deteriora în vreun fel interiorul (v. parchetul, covoarele etc.) şi fără a afecta în vreun fel (neplăcut) estetica ansamblului. Aceste ziduri de vegetaţie sunt, prin vitalitatea lor, ideale pentru un proiect de amenajare interioară prin care îţi propui să aduci natura în interior.

Sursa foto: www.pinterest.com
Nature means harmony and balance. Maybe that is why few hours spent in nature help us relax and recharge our batteries. Folowing this idea, I thought that it would be interesting to create an extension of nature in your own space, through interior design.
Nature is an harmonious and balanced ensemble and maybe these characteristics allow it to self-regulate. It is impossible not to have noticed that all elements in nature are interconnected and every transformations affects them all. The handiest exemple is the trasnformation from one season to another. Visualy speaking, the landscapes transforms themselves season after season, so that every element finds its own place creating an overall harmonious view.

There are methods through which you can give your living or job space a new, natural dimension. The first rule is to ensure yourself that you are going for an harmonious interior in which every element is well integrated and completes itself with the others. Constrast, either by color, light or texture must be chosen and situated so that the elements remain balanced.

d4c9be4846d932f0d1762e30c16a0b80

Furthermore, the next natural step to bring nature in your interior is to borrow some of its elements. Furniture created out of wood remains the best exemple. One thing you can do to add value to its natural character is to go for a rough version of wood so that it can keep some of the actual tree’s roughness. Furniture is just one area where you can use wood; another one is the structure of your house ( wooden beams, for exemple) or decorative elements – one you can ingeniously combine with 100% rough elements.

Another elements that could offer a natural touch to an interior is natural rock. Its hardness makes it a good solution for floors. On one hand, stone floors are not the most comfortable, but on the other hand, it can be smartly and successfuly used, like at the main entrance of the house, in front of the fireplace or in spaces where humifity is high, like the bathroom. It can beautifuly fill a transparent vase or any area covered by glass. It can perfectly complete the space where you set your flowers, and applied on the wall, it can create a focus point to your room.

Natural leather and fur are used as decoration elements which also bring a natural touch to your space. Decorate your space with rugs, pillows, blankets, upholstery made out of leather and fur.

Plants are also as affordable as they are versatile and generous in terms of the role they can play in interior design. They are perhaps the easiest way to bring nature to indoors living. Between solutions something new and perhaps less known are the so-called vertical gardens. Vertical gardens operate based on a well-tuned system enabling them to receive enough water, without in any way damage the interior (wood floor, carpets etc.) and without affecting in any way (bad) overall aesthetics. These walls are growing through their vitality, ideal for an interior design project that you want to bring nature indoors.

Photo source: www.pinterest.com

No Comments

Post a Comment

×